Menu Close

Autizmus specifikus fejlesztés

Az autizmus nagyon változatos tünetekkel jelenik meg, amint erre az autizmus spektrumállapot elnevezés is utal. Minden érintettnél egyedi képet mutat: a súlyosan fogyatékos nem beszélő betegtől a hétköznapokban jól elboldoguló Asperger szindrómásokig minden fokozat megtalálható.

A közös vonás az, hogy a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció, a társas együttműködés, a rugalmas gondolkodás és tevékenységszervezés területein a gyermek korához és élethelyzetéhez képest eltérően viselkedik. A fenti három fő fejlődésterület egyikében, de akár mind a háromban, már hároméves kor előtt mutatkoznak lemaradások, egyenetlenségek.

Nemzetközi vizsgálatok alapján az autizmus ma minden 100 emberből legalább egyet érint. Ez a  magas szám a gyorsan fejlődő vizsgálati eszközök, finomodó diagnosztikus módszerek alkalmazásával áll összefüggésben. Az autizmus oka nem ismert, évtizedek óta zajló kutatás ellenére máig sem tudták azonosítani. Nincsenek meghatározott fizikai, genetikai eltérések, amelyek az autizmusra jellemző viselkedési tünetek mellett minden érintett személynél megtalálhatóak lennének.

Állapotfelmérés és konzultáció

Egyeztessen velünk időpontot az állapotfelmérésért és a konzultációért

A figyelmeztető jelek között szerepel, hogy a  gyermek beszéde késik, vagy hiányzik. Egyoldalúan ismételget hangsorokat, szótagokat, különös hangzású szavakat vagy hosszabb szövegeket a közlés szándéka nélkül. Kívánságainak kifejezésére mások kezét vagy egész testét húzza vagy tolja a számára kívánatos tárgyhoz, tevékenységhez. Beszéd közben figyelmen kívül hagyja a hallgatóság figyelmét, érdeklődését, szándékát, véleményét. A beszéd hiánya mellett nincs vagy kevés a nyelvet helyettesítő és a beszédet kiegészítő gesztus, mimika, mutatás, szemkontaktus használata is. Mások közeledésére szokatlanul reagál, elutasítás vagy túlzott közvetlenség lehet a válasz. Gyermekkorban a kortársakkal való együttműködés nem, vagy nehezen fejlődik, szívesebben keresi felnőttek vagy jóval fiatalabb gyerekek társaságát. Élményeit, emlékeit az eseményhez képest nagyon megkésve vagy töredékesen osztja meg. Szokatlan lehet a beszéd, a ritmusa, dallama és hangereje. Sok a másoktól vagy meséből, filmekből hallott szó szerint, ismételt beszéd. A beszélgetést nagyon hamar a sajátos érdeklődési területére tereli, amitől nehéz vagy lehetetlennek tűnik eltéríteni. Szó szerint értelmezi a szavakat, félreérti a viccet, az iróniát, a hasonlatokat, nem érti  a ki nem mondott, sugallt utalásokat.

Előfordulhat, hogy az érzékszervei közül egy, vagy több túlzottan érzékeny.  Ezért kerül bizonyos ingereket, vagy csak bizonyos tulajdonságú, (állagú, szagú, tapintású, színű) tárgyakat, ruhaneműt vagy ételeket fogad el. Vagy éppen ellenkezőleg, aktívan keres bizonyos érzéseket, (szorítást, erős fényt, tapintási élményt, intenzív, szokatlan ízkombinációkat, furcsa testhelyzeteket). Gyakran nem a szemével, hanem a szájával tapintva, megszagolgatva igyekszik megismerni a dolgokat. Mozgásában szokatlan, ismétlődő, nem célirányos elemek jelentkezhetnek (pörgés, repkedés, ugrálás). Félreérti vagy nem érti mások szándékait, érzéseit. A változásokat nehezen viseli, ezért ellenáll azoknak. Váratlan események, kudarc vagy zavarodottság esetén pánikba esik, szélsőséges dühkitörése jelzi, hogy bajban van. Egy-egy kialakult készségét a megszokottól kissé eltérő helyzetben nem képes használni. A családi, a kortárs, a munkahelyi közösségekben nem látja át a hierarchiát, a szerepeket, mert nem tudja, hol vannak a saját szerepének és lehetőségeinek határai. Jellemző lehet, hogy a jól látható, konkrét, gyakorlati tapasztalatokból, nagyon részletes megfigyeléseiből tud jól tanulni, és amit megtanult, meglepően jól őrzi a memóriája.

Van, aki az érdeklődési területén különlegesen magas szintű ismeretek elsajátítására is képes lehet. Lehet, hogy szokatlan témában vagy szokatlan mennyiségben gyűjtöget és őrizget tárgyakat. Gyanú esetén a kivizsgálás gyermekpszichiátrián történik szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus és a családtagok aktív közreműködésével. Javasolhatják a vizsgálatokat a gyermekorvosok, a védőnők, a bölcsődei, óvodai, iskolai pedagógusok, de kezdeményezhetik a gyermek szülei is. A gondviselők visszaemlékezései, tapasztalatai nélkülözhetetlenek a diagnózis folyamatában.

Miután a diagnózis megszületett, többféle, az egész családot érintő, és kiemelten a gyermekkel foglalkozó terápiás lehetőségek állnak a szülők előtt. Szülőknek szóló tréningek, képzések és a témában megrendezett konferenciák azok, amik a felnőtteknek, a környezetnek segítséget nyújthatnak. Illetve az Autisták Országos Szövetsége, az Autizmus információs portál és természetesen a területileg illetékes nevelési tanácsadók és pedagógiai szakszolgálatok.A gyermekeket fókuszba helyező autizmus specifikus terápiák lehetnek egyéni vagy csoportos kognitív viselkedésterápiák. Mozgásterápiákon belül kereshetünk lovasterápiás lehetőséget, nagy segítséget jelenthet a HRG, valamint a TSMT és Ayres terápiák.

A TSMT és Ayres terápiák kisgyermekkorban kezdve hatékonyan segítik elő a beszéd indulását és fejlődését, javul a feladattudat, a sorrendiség, csoportos formában a szociális problémák enyhülésének is eszközei lehetnek.

Amennyiben felmerül a gondolat, hogy gyermeke a fent említett problémákkal küzd,, vagy a gyermekével foglalkozó szakemberek vannak ezen az állásponton, esetleg már túl is vannak az igazoló vizsgálatokon, és segítségre van szükségük a fejlesztések terén, forduljon  hozzánk bizalommal!

A kapcsolatfelvételt követően először egy személyes megbeszélésre javaslunk időpontot, ahol a szülők beszámolhatnak a tapasztalt problémákról, megoszthatják velünk gondolataikat, kérdéseket tehetnek fel a fejlesztőközpont működésével kapcsolatban, a fejlesztések mikéntjéről, stb. Majd a gyermek mozgásvizsgálatára kerül sor, melynek során a terapeuta képet kap a gyermek idegrendszerének állapotáról. Ez történhet a szülővel való beszélgetéssel egyidőben, de igényelhető külön időpont is. Az állapotfelmérés és a konzultáció előzetes időpontegyeztetéshez kötött.