Menu Close

Beszédfejlesztés

Az egyik legösszetettebb idegrendszeri működést igénylő emberi tevékenység a beszéd. Indulásához, megjelenéséhez és fejlődéséhez számtalan egyéb, nem szóbeli folyamat együttes fejlődésére van szükség. Ilyen például a mozgás, vagy az emlékezet. Amennyiben ezeknek, az előkészítő folyamatoknak a fejlődési üteme az átlagostól eltérő, a gyermek beszédében is késés, elmaradás lesz tapasztalható.

Tény, hogy a fejlődés során jelentkező mozgáskoordinációs és nyelvi zavar hátterében azonos idegrendszeri eltérések állnak. A finommozgásokban és a nagymozgásokban elért szintek szoros összefüggésben vannak a kommunikációs képességekkel. A beszéd- és nyelvi elmaradással küzdőknél magas számban találtak mozgásos eltéréseket, ügyetlenséget.

Az 5-6 éves korosztálynál, nyelvi elmaradással küzdő gyermekek 52 %-ánál a mozgás területén is alulműködés tapasztalható, valamint az iskolás évek alatt megjelenő olvasási zavar is kapcsolatban áll a mozgás- és nyelvi fejlődéssel. Mindezek mögött, a tanulási nehézségek és a mozgáskoordinációs zavar hátterében is,gyakran ugyanaz az ok, az idegrendszeri éretlenség áll.

Állapotfelmérés és konzultáció

Egyeztessen velünk időpontot az állapotfelmérésért és a konzultációért

Mivel a mozgásfejlődés eltérései hamarabb észrevehetők, amennyiben a szülők vagy bármely, a gyermekkel foglalkozó szakember a mozgásfejlődés eltérő, lassabb vagy zavart menetét észleli, érdemes segítséget kérni. A mozgásproblémákkal küzdő gyermekek ugyanis szociális, kommunikációs, tanulási és figyelmi téren veszélyeztetettek. A folyamat szerencsére visszafelé is a működik, a kommunikációs, szociális, tanulási vagy figyelmi problémával küzdők fejlesztését a mozgásfejlesztés vagy mozgásterápia sok esetben hatékonyan tudja megsegíteni. Eredményesek a mozgásterápiák azokban az esetben is, amikor nem beszélő, vagy csak kevés szót használó gyermekeknél alkalmazzák azokat. A mozgás, és a beszéd elmaradása esetén azért is érdemes odafigyelni a minél korábbi megsegítésre, fejlesztésre, mert a 4-5 éves gyermekek olyan ütemben képesek fejlődni, mint az azt követő kilenc évben összesen. Ha a segítség nélkül küzdő gyermek sokszoros kudarcot él át, az a személyiségfejlődését is befolyásolja, és ez további járulékos problémákat generálhat, viselkedés- és magatartásproblémákhoz vezethet. Mozgásfejlesztéssel hathatunk az idegrendszerre, a káros funkciók leépíthetők, segítségével a fejlődés helyes irányba terelhető.A terápiák sikeressége szempontjából kiemelten fontos a gyermekkel foglalkozó logopédusok és mozgásterapeuták kooperációja. Nagyon hasznos, ha a logopédiai terápiák mellett mozgásterápiás megsegítést is kap gyermek. 

A különböző funkciókat támogató terápiák kiegészítik, erősítik egymást, legyen szó akár nyelvi késésről, hibás artikulációról, a beszédritmus zavaráról, olvasási- vagy írási nehézségről.Szakember megkeresését követően először mozgásvizsgálatra kerül sor, melynek során a terapeuta képet kap a gyermek idegrendszerének állapotáról. A vizsgálat alatt tapasztaltak, valamint a gyermek életkora és egyéb megjelenő problémájának figyelembevételével többféle mozgásfejlesztés közül javasol és választ a terapeuta. A mozgás fejlesztésére számos terápiás lehetőség nyílik a gyermek életkorától, személyiségétől, beszéd- és nyelvi nehézségétől függően.Mivel a beszéd- és nyelvi fejlődésnek bizonyos szempontból alapja a megfelelő mozgásfejlődés, ezért annak folyamatát érdemes megfelelő figyelemmel követni a gyermeknél. Bizonytalanság esetén pedig szakember segítségét kérni. Amennyiben ugyanis valóban tapasztalható a mozgásfejlődés elmaradása, a korai terápiás megsegítés hatékonyan segítheti a gyermeket, és egyben megmentheti a későbbi kudarcoktól is. Az is előfordulhat persze, hogy a beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása tűnik fel, amivel szintén érdemes szakemberhez fordulni. Ilyen esetben mindig érdemes körüljárni, hogy nem esetleg a mozgáskoordináció elmaradásában kereshető-e a nehézség oka. Szükség esetén ugyanis a logopédiai- és mozgásterápia együttesen nagyon hatékonyan tudja segíteni e két terület fejlődését.

Amennyiben felmerült önben a gondolat, hogy gyermeke beszédfejlődési problémával küzd, vagy a gyermekével foglalkozó szakemberek vannak ezen az állásponton, esetleg már túl is vannak az igazoló vizsgálatokon, és segítségre van szükségük a fejlesztések terén, forduljon hozzánk bizalommal!

A kapcsolatfelvételt követően először egy személyes megbeszélésre javaslunk időpontot, ahol a szülők beszámolhatnak a tapasztalt problémákról, megoszthatják velünk gondolataikat, kérdéseket tehetnek fel a fejlesztőközpont működésével kapcsolatban, a fejlesztések mikéntjéről, stb. Majd a gyermek mozgásvizsgálatára kerül sor, melynek során a terapeuta képet kap a gyermek idegrendszerének állapotáról. Ez történhet a szülővel való beszélgetéssel egyidőben, de igényelhető külön időpont is. Az állapotfelmérés és a konzultáció előzetes időpontegyeztetéshez kötött.