Menu Close

Diszgráfia kezelése

A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája, mely gyakran társul diszlexiával. Tünetei megnyilvánulnak az íráskészség gyengeségében, valamint helyesírási hibákban.

A diszgráfia jelentése: írászavar. A diszgráfiánál sem feltétlenül jelenik meg az összes tünet minden esetben és előfordulhat, hogy mindkét fajtája, az alaki és a tartalmi egyszerre jelenik meg. A diszgráfia mutatkozhat önállóan is, vagy lehet a diszlexia írásbeli megnyilvánulása. Valamint lehet a rossz mozgáskoordináció tünete is.

Jellemzői, hogy az írás rendezetlen, kusza, nem igazodik a füzet vonalazásához, a vonalvezetés hullámzó. Ugyanaz a betű többféleképpen jelenhet meg, és a hasonló betűk között eltűnhet a különbség. A szavak közötti távolság nagymértékben különböző.A diszgráfiás görcsösen fogja az írószert, erősen rányomja a papírra, és gyakran felkapkodja. A hosszú-rövid hangok megkülönböztetése, és a hagyományos írásmód különösen nehéz a számára.

A gyermeknek tollbamondáskor gondolkodnia kell a leírandó betűk formáján, így lemarad. Kapkodni kezd, és elhagyja a szavak, vagy a mondatok végét, vagy épp ellenkezőleg, egyes korábban hallott szótagokat beszúr. A szóközök, a központozás és a nagybetűk elmaradnak.

Állapotfelmérés és konzultáció

Egyeztessen velünk időpontot az állapotfelmérésért és a konzultációért

A diszgráfia okai egyaránt lehetnek az észlelés zavarai és a mozgáskoordináció problémái is, okozhatja a tér- és időbeli, látás- és hallásbeli elemző és összetevő folyamatok fejletlensége, a térbeli és az időbeli tájékozódás nehézsége, és az átkódolás problémái.

A diszgráfia nem javul a sok másoltatással, hanem speciális kezelést igényel, leküzdése sokszor nehezebb, mint a diszlexiáé. Nagyon fontos a komplex megközelítés, több módszer alakalmazása egymásra épülve, vagy párhuzamosan. A tanulási zavarok közül ezen a területen a legfontosabb megfelelő mozgásterápia alkalmazása, a beszédészlelés és –megértés fejlesztése, szükség esetén grafomotoros fejlesztés.

Amennyiben felmerült önben a gondolat, hogy gyermeke diszgráfia-veszélyeztetett, vagy a gyermekével foglalkozó szakemberek vannak ezen az állásponton, esetleg már túl is vannak az igazoló vizsgálatokon, és segítségre van szükségük a fejlesztések terén, forduljon hozzánk bizalommal!

A kapcsolatfelvételt követően először egy személyes megbeszélésre javaslunk időpontot, ahol a szülők beszámolhatnak a tapasztalt problémákról, megoszthatják velünk gondolataikat, kérdéseket tehetnek fel a fejlesztőközpont működésével kapcsolatban, a fejlesztések mikéntjéről, stb. Majd a gyermek mozgásvizsgálatára kerül sor, melynek során a terapeuta képet kap a gyermek idegrendszerének állapotáról. Ez történhet a szülővel való beszélgetéssel egyidőben, de igényelhető külön időpont is. Az állapotfelmérés és a konzultáció előzetes időpontegyeztetéshez kötött.