Menu Close

Diszlexia kezelése

A diszlexia sokféle, egyénenként nagymértékben eltérő formában megjelenő elváltozás. Az olvasással illetve a szimbólumok kezelésével, az írással összefüggő problémák nagy csoportja. Fontos, hogy a diszlexia nincs közvetlen kapcsolatban az érintett gyermek vagy felnőtt intelligenciájával, “okosságával". Bár a kezeletlen diszlexia miatt gyengén teljesítő gyerek teljesítménye később gyakran elmarad a társakétól.

 A diszlexiának létezik enyhe, és komoly formája is. Ennek megfelelően, az a hatás is sokféle, amit a diszlexia az egyéni életutakra gyakorol. Nem csupán az olvasásra, helyesírásra van hatással, hanem a nyelvhez és az írásbeliséghez való viszonyra is rányomja a bélyegét. Sok esetben összekapcsolódik más, a tanulást akadályozó sajátosságokkal, mint a hiperaktivitás, a figyelemzavar. A legtöbb diszlexiás ezzel a sajátossággal együtt született, családon belül is több személynél előfordulhat, bár ugyanezeket a tüneteket betegségek és bizonyos balesetek is előidézhetik.

A tanulási nehézségek (mint amilyen a diszlexia) kialakulásában az esetek 70%-ában szerepet játszik az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése. Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye.

Természetesen a mozgásterápia nem csodaszer, nem helyettesítheti a tanulást. Abban azonban segítséget nyújthat a gyermekek számára, hogy ne kelljen minden szabadidejüket eredménytelen tanulással tölteni. Hatására a tanulás és a gyakorlás meghozza gyümölcsét.

Állapotfelmérés és konzultáció

Egyeztessen velünk időpontot az állapotfelmérésért és a konzultációért

Az idegrendszer fejlődése egy hierarchikus rend szerint alakul. Ebben a rendszerben az evolúciósan korábban kialakult struktúrák fejlődése megelőzi, megalapozza a később megjelenő struktúrák fejlődését. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik, a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, maga után vonja a ráépülő összes terület, így a fejlett gondolkodási folyamatok problémáit is. Az ősibb kialakulású területek fejlődésével a csecsemőknél egyre újabb és újabb mozgásformák jelennek meg, ez a mozgás lesz a világgal való kapcsolatfelvétel első formája a baba számára. Erre épülnek rá később az emberre jellemző kommunikációs formák: a beszéd és az írás. Kézenfekvő, hogy a fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepe lesz majd bizonyos mozgásformák gyakorlásának, abban az esetben ha a fejlődésbe akkor csúszott hiba, amikor még az a mozgás volt a világgal való kommunikáció legfőbb eszköze. Ilyen eset lehet például, ha kimarad a mozgásfejlődés valamely állomása, és ez a későbbiekben írás-olvasászavar formájában jelenik meg az iskolás évek alatt. Amikor a központi idegrendszer bizonyos területeinek szervezetlenségéről beszélünk, olyan finom eltérésekre gondolunk, melyek apró működési hibákat okoznak, és sokszor csak a bonyolult idegrendszeri folyamatoknál észlelhető, mint amilyen az írás vagy az olvasás. Amennyiben felmerült önben a gondolat, hogy gyermeke diszlexia-veszélyeztetett, vagy a gyermekével foglalkozó szakemberek vannak ezen az állásponton, esetleg már túl is vannak az igazoló vizsgálatokon, és segítségre van szükségük a fejlesztések terén, forduljon hozzánk bizalommal!

A kapcsolatfelvételt követően először egy személyes megbeszélésre javaslunk időpontot, ahol a szülők beszámolhatnak a tapasztalt problémákról, megoszthatják velünk gondolataikat, kérdéseket tehetnek fel a fejlesztőközpont működésével kapcsolatban, a fejlesztések mikéntjéről, stb. Majd a gyermek mozgásvizsgálatára kerül sor, melynek során a terapeuta képet kap a gyermek idegrendszerének állapotáról. Ez történhet a szülővel való beszélgetéssel egyidőben, de igényelhető külön időpont is. Az állapotfelmérés és a konzultáció ingyenes, de mindkettő előzetes időpontegyeztetéshez kötött.