Menu Close

A tankötelezettségről

A 2021-2022-es tanévben iskolaköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született.

Amennyiben a szülő szeretné gyermekét további egy évig óvodai nevelésben részesíteni, úgy január 1. és 15. között megteheti az Oktatási Hivatalhoz benyújtott űrlapon. A kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye stb.)- ha rendelkezik ilyennel, csatolja a kérelemhez! 

 További információt, illetve a dokumentumok benyújtásának módjáról szóló tájékoztatást az alábbi oldalon találják meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa